Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

W miejscowości Psary kontynuowane są roboty z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone są obecnie na ul. Willowej (bodowa sieci i odgałęzień kanalizacyjnych), ul. Parkowej (prace w studniach i budowa odgałęzień kanalizacyjnych) i ul. Polnej (prace w studniach i budowa odgałęzień kanalizacyjnych).

W dniu 20.01.2022r. Wykonawca planuje rozpocząć odbudowę nawierzchni docelowej ul. Długiej.

Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. W bieżącym tygodniu Roboty prowadzone są na ulicach:

  • Ul. Willowej – budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego,
  • ul. Malinowej ( główna i sięgacz) – budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej i czyszczenie kanałów i studni (przygotowanie do odbioru robót),
  • ul. Głównej (rejon pose4sji nr 50a) – budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego,
  • ul. Parkowej – budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego.

W miejscowości Psary kontynuowane są roboty z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone są obecnie na ul. Malinowej, ul. Głównej (rejon posesji nr 50a i nr 50c), ul. Willowej i ul. Parkowej (rejon stawu).

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace są obecnie prowadzone na ul. Polnej, ul. Willowej, sięgaczu ul. Malinowej  i ul. Głównej.

Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. W bieżącym tygodniu Roboty prowadzone są na ulicach:

  • ul. Willowej – budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego,
  • ul. Malinowej (sięgacz) – budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego,
  • ul. Głównej – prace w komorach (kinety) i odbudowa nawierzchni z kostki betonowej,
  • ul. Polnej – budowa odgałęzień kanalizacyjnych

W miejscowości Psary kontynuowane są roboty z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone są obecnie na ul. Malinowej - budowa kanalizacji metoda wykopu otwartego) oraz ul. Głównej - odbudowa nawierzchni z kostki betonowej.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace prowadzone są obecnie na ulicach Malinowej, Willowej i Głównej – budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego, odbudowa nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary.

W bieżącym tygodniu Roboty prowadzone są na ulicach:

  • ul. Malinowej (między ul. Długą i ul. Parkową) – budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego,
  • ul. Parkowej – montaż zwieńczeń studni kanalizacyjnych i przygotowanie do wykonania kinet studni.

W miejscowości Psary Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej. Zakończono wszystkie prace przewiertowe. Roboty prowadzone są obecnie na ul. Głównej (przygotowanie do odbudowy nawierzchni z kostki betonowej, przejścia pod droga wojewódzką), ul. Długiej (budowa odgałęzień studziennych) i ul. Parkowej (przygotowanie do wykonania kinet w komorach technologicznych).

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace prowadzone są obecnie na ulicach Głównej, Długiej (sięgacz) i Parkowej – ostatnie odcinki przewiertów poziomych sterowanych, budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego, prace w studniach kanalizacyjnych (montaż stopni złazowych, wykonywanie kinet i przejść szczelnych) oraz budowa odgałezień kanalizacyjnych do posesji.

Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Roboty prowadzone są na ul. Głównej (prace w studniach - komorach przewiertowych), ul. Długiej (budowa odgałęzień studziennych i sieci kanalizacji metodą rozkopową) i ul. Parkowej (budowa kanalizacji metodą poziomego przewiertu sterowanego i prace w studniach - kinety).

W miejscowości Psary kontunuowanie są roboty budowlane z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace prowadzone są na ulicach: Głównej, Parkowej, Polnej (sięgacz do posesji nr 14a) i Długiej (sięgacz do posesji nr 28A, 28B i 28C). Roboty prowadzone są metodą poziomego przewiertu sterowanego i metodą tradycyjną - wykopu otwartego.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace prowadzone są obecnie na ulicach Głównej, Długiej i Parkowej – przewierty poziome sterowane, prace w studniach kanalizacyjnych oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych do posesji.

W miejscowości Psary kontunuowanie są roboty budowlane z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace prowadzone są na ulicach: Głównej, Parkowej, Polnej i Długiej. Roboty prowadzone są metodą poziomego przewiertu sterowanego i metoda tradycyjną - wykopu otwartego (budowa kanału głównego i odgałezień kanalizacyjnych do posesji). Zakończone odcinki przygotowywane są do odbiorów, trwają inspekcje CCTV kanałów.

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 312 82 27
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku