Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

Materiały promocyjne Projektu: Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

W dniu 23 czerwca 2022r. przeprowadzono, ostatni już w ramach Projektu, odbiór końcowy wykonanych prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej jak i odbudową nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.
Na odbiorze obecni byli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej, przedstawicielka Urzędu Gminy Wisznia Mała, przedstawiciele Wykonawcy robót firmy WUPRinŻ S. A. z Poznania i Inżyniera Kontraktu firma Sweco Polska Sp. z o. o.

W związku z zakończeniem realizacji zakresu rzeczowego Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” w dniu 21 czerwca 2022r. w Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjnym Hotelu Miłocin w Pierwoszowie odbyła się Konferencja Podsumowująca Projekt.

W dniu 24 maja wykonano nawierzchnię bitumiczną ul. Parkowej w Psarach. Trwają prace na poboczach ulicy.

Trwa odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Psarach. Wykonawca robót sfrezował nawierzchnię ul. Parkowej i przygotowuje się do ułożenia warstwy ścieralnej. Przypominamy, iż planowany termin rozpoczęcia prac to 24.05.2022r. Prace prowadzone są również na ul. Polnej - odbudowa poboczy  jezdni, oraz na sięgaczu ul. Parkowej do nr 7A i 7B - odbudowa nawierzchni z kostki betonowej. Kontynuowane są roboty przygotowujące sieć kanalizacji sanitarnej do przeglądów technicznych przed odbiorem końcowym.

Informujemy o planowanym zamknięciu w dniu 24.05.2022 ul. Parkowej w Psarach, na odcinku od ul. Głównej do ul. Wolności, z uwagi na  prowadzenie robót związanych z odtwarzaniem nawierzchni bitumicznej.

W miejscowości Psary rozpoczęły się przeglądy techniczne zakończonych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, przy udziale przedstawicieli  Użytkownika, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.

Kontynuowane są też prace w studniach na ul. Długiej oraz prace z zakresu odtworzenia nawierzchni bitumicznych na ul. Polnej i ul. Parkowej.

Firma WUPRINŻ S.A. kontynuuje w miejscowości Psary prace z zakresu odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych na ulicach Polnej, Długiej i Parkowej.

W dniu 27.04.2022r. zakończono ostatnie prace z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Trwa odtwarzanie nawierzchni bitumicznych w następujących lokalizacjach: ul. Polna, ul. Długa oraz ul. Parkowa.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odbudowa nawierzchni po robotach sieciowych w miejscowości Psary. Prace z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego prowadzone są obecnie na ul. Parkowej w rejonie posesji nr 19C. Prace odtworzeniowe trwają na ul. Długiej, ul. Polnej i ul. Parkowej. Na ul. Długiej odtworzono nawierzchnię na części odcinka pomiędzy ul. Malinową a ul. Polną. Na ul. Malinowej zamontowano korytka betonowe i odtworzono nawierzchnię bitumiczną.

W miejscowości Psary kontynuowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i prace z zakresu odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. Trwają roboty montażowe na sięgaczu ul. Parkowej – obecnie w rejonie posesji nr 19C (budowa kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną – wykopu otwartego). Kontynuowane są prace na sięgaczu ul. Głównej do nr 60 – odbudowa nawierzchni z płyt betonowych (teren Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), a także prace odtworzeniowe na ul. Długiej, Polnej, Malinowej i Parkowej (prace wstępne przed odtworzeniem nawierzchni bitumicznej).

Informujemy, iż na okres Świąt Wielkanocnych zdemontowana zostanie sygnalizacja świetlna regulująca ruch komunikacyjny w ul. Parkowej. Prosimy jednakże stosować się do ograniczenia prędkości obowiązującego w tym rejonie.

Wykonawca robót budowlanych firma WUPRINŻ S. A. w miejscowości Psary kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej i prace z zakresu odtworzenia nawierzchni.

Roboty budowlane są obecnie prowadzone w następujących lokalizacjach:

  • Ul. Parkowa – na sięgaczu do posesji nr 19 ÷ 19F – budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego,
  • ul. Parkowa (powiatowa) – roboty przygotowawcze przed odbudową nawierzchni bitumicznej,
  • ul. Polna – roboty przygotowawcze przed odbudową nawierzchni bitumicznej,
  • ul. Długa (między ul. Malinową a ul. Główną) – roboty przygotowawcze przed odbudową nawierzchni bitumicznej,
  • ul. Główna – na sięgaczu do nr 60 (teren Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) – odbudowa nawierzchni z płyt betonowych.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odbudowa nawierzchni po robotach sieciowych w miejscowości Psary. Prace z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego i montaż odgałezień kanalizacyjnych są obecnie prowadzone na ul. Parkowej (sięgacz do posesji nr 19 ÷ 19F), natomiast prace z zakresu odbudowy nawierzchni na ul. Parkowej, ul. Malinowej (od ul. Długiej w stronę cmentarza) i ul. Długiej (pomiędzy ul. Malinową i Polną oraz ul. Polną i ul. Główną).

W miejscowości Psary kontynuowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, jak również prace z zakresu odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. Trwają roboty montażowe na sięgaczu ul. Parkowej do posesji nr 19 ÷ 19F (budowa kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjna – wykopu otwartego), natomiast na sięgaczu ul. Parkowej do posesji nr 7A i 7B zakończono roboty wykopowe i realizowana jest odbudowa nawierzchni tymczasowej. Zakończono również prace sieciowe na ul. Głównej – sięgaczu do nr 60 (teren Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

Na ul. Malinowej, na odcinku pomiędzy ul. Długą i Parkową, prowadzona jest obecnie odbudowa tłuczniowej nawierzchni docelowej.

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 711 96 40
Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku