Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

Trwają prace w ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”.

Dnia 15.11.2018r. rozpoczęły się komisyjne odbiory końcowe Przepompowni PP-1. W odbiorze uczestniczą Przedstawiciele PKG sp. z o.o. w Wiszni Małej, w tym Pani Prezes Grażyna Chwastek, Inżynier Kontraktu z ramienia SWECO Consulting Sp. z o.o. wraz z Inspektorami Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy - firmy Elektrotim S.A.

Informujemy, iż rozpoczęto prace w ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2” na ulicy Wolności i Nowej w miejscowości Psary. Na tych ulicach mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

Na antenie radio WAWA Trzebnica została przeprowadzona rozmowa redaktora Sebastiana Stelmacha z Prezes PGK, Panią Grażyną Chwastek oraz z Izabelą Rucińską, Kierownik JRP.

Informujemy, że Kontrakt ‘Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP IV Przepompownia ścieków PP-1” dobiega końca.

Przy ul. Widawskiej i Łąkowej już widać efekty prac wykonawcy Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”.

16 października w Psarach w hotelu „WENA” odbyła się Konferencja Otwarcia, podczas której został zaprezentowany Projekt: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

W dniu 2 października br. rozpoczęły się prace w ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2” polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic posesji przy ul. Widawskiej w miejscowości Psary. Dnia 10 października rozpoczęto prace przy ul. Łąkowej w Psarach.

Przy wyżej wymienionych ulicach mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

W poniedziałek 8 października br. w Szkole Podstawowej w Psarach odbyło się spotkanie wójta Jakuba Bronowickiego oraz prezes PGK Sp. z o.o. Grażyny Chwastek z mieszkańcami dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy z Psar i części Szymanowa zainteresowani budową kanalizacji w ich miejscowościach.

W dniu 30.09.2018 r. zakończono III Etap realizacji Kontraktu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap IC- etapy I, II, III”. W ramach Etapu wybudowano sieć wodociągową od Stacji Uzdatniania Wody w Psarach do ul. Głównej wraz z odtworzeniem drogi lokalnej.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło przekazanie terenu budowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W dniu 31 lipca 2018 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W dniu 9 kwietnia o godzinie 13.30 na terenie przepompowni ścieków PP-1 w Psarach odbyło się oficjalne rozpoczęcie robót realizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP IV: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PP-1” rozpoczynających realizację Projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP IC - etap IV - Przepompowanie ścieków PP-1”. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 312 82 27
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku