Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

16 października w Psarach w hotelu „WENA” odbyła się Konferencja Otwarcia, podczas której został zaprezentowany Projekt: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

W dniu 2 października br. rozpoczęły się prace w ramach Kontraktu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2” polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic posesji przy ul. Widawskiej w miejscowości Psary. Dnia 10 października rozpoczęto prace przy ul. Łąkowej w Psarach.

Przy wyżej wymienionych ulicach mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

W poniedziałek 8 października br. w Szkole Podstawowej w Psarach odbyło się spotkanie wójta Jakuba Bronowickiego oraz prezes PGK Sp. z o.o. Grażyny Chwastek z mieszkańcami dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy z Psar i części Szymanowa zainteresowani budową kanalizacji w ich miejscowościach.

W dniu 30.09.2018 r. zakończono III Etap realizacji Kontraktu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap IC- etapy I, II, III”. W ramach Etapu wybudowano sieć wodociągową od Stacji Uzdatniania Wody w Psarach do ul. Głównej wraz z odtworzeniem drogi lokalnej.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło przekazanie terenu budowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W dniu 31 lipca 2018 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W dniu 9 kwietnia o godzinie 13.30 na terenie przepompowni ścieków PP-1 w Psarach odbyło się oficjalne rozpoczęcie robót realizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP IV: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PP-1” rozpoczynających realizację Projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP IC - etap IV - Przepompowanie ścieków PP-1”. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W dniu 15 listopada 2017 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC - etapy I, II, III.”. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W dniu 3 listopada 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na realizację usług pn.: ,,Inżynier Projektu, pomoc techniczna, działania informacyjno - promocyjne”.

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 28.03.2017 r. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpił akt podpisania umowy na realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 711 96 40
Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku