Aktualności

MASZ PYTANIE?

Użyj poniższego formularza kontaktowego - wypełnij wszystkie dane.

KONTAKT

Adres:

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Telefon:

+48 71 312 82 27

Email:

pgk@wiszniamala.pl

Strona:

www.pgk.wiszniamala.pl

W miejscowości Psary kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace realizowane są na ulicach: Parkowej, Długiej i Polnej. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia prac na ul. Malinowej, a w przyszłym tygodniu ul. Długiej pomiędzy ul. Polną i ul. Główną.

Informujemy, iż od dnia 26.04.2021r. Wykonawca rozpoczyna roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Malinowej w miejscowości Psary.

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace realizowane są na ulicach:

  • ul. Parkowej – montaż przyłączy kanalizacyjnych (ruch kierowany sygnalizacją świetlną),
  • ul. Polnej – budowa kanalizacji metodą przewiertu sterowanego oraz montaż zwieńczeń studni,
  • ul. Długiej – budowa kanalizacji metodą wykopu otwartego (między ul. Malinową a ul. Rakowską).

W miejscowości Psary kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej na ulicach: Parkowej, Polnej i Długiej. Na ul. Parkowej trwa montaż przyłącza kanalizacyjnego. Ruch samochodowy kierowany jest nadal sygnalizacją świetlną. Na ul. Polnej trwa budowa kanalizacji metodą przewiertu sterowanego, a na ul. Długiej metodą wykopu otwartego.

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Obecnie prace prowadzone są na ul. Parkowej i ul. Polnej.

W dniu 23 marca 2021r. w miejscowości Szymanów dokonano uroczystego odbioru końcowego w zakresie zlewni przepompowni PS-2 zlokalizowanej przy ul. Lotniczej dla Kontraktu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała - Etap II i Etap III wraz z usunięciem kolizji  z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie”.

W miejscowości Psary kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej na ulicach:

  • ul. Parkowej - prace przewiertowe od szkoły podstawowej w kierunku Krzyżanowic (ruch kierowany sygnalizacją świetlną),
  • ul. Polnej - prace przewiertowe (przygotowania do wykonania kolejnego odcinka),
  • ul. Długiej - trzy fronty robót: pomiędzy ul. Polną i Malinową, pomiędzy ul. Malinową a Rakowską oraz sięgacz do posesji nr 28a i 28b.

 

Wykonawca robót firma WUPRINŻ S.A. kontynuuje prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Roboty prowadzone są na ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Polną oraz od skrzyżowania z ul. Malinową w kierunku ul. Rakowskiej, a także na ul. Parkowej (ruch kierowany sygnalizacją świetlną) i ul. Polnej (prace przewiertowe).

Informujemy, że w dniu 08.03.2021r. Wykonawca rozpoczyna prace budowlano-montażowe w ul. Długiej - sięgacz do posesji nr 28a i 28b.

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Prace obecnie są realizowane na ul. Parkowej od Szkoły Podstawowej w kierunku Krzyżanowic (ruch kierowany jest sygnalizacją świetlną), na ul. Polnej, na ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Polną oraz od skrzyżowania z ul. Malinową w kierunku ul. Rakowskiej.

Informujemy, że w dniu 01.03.2021 r. Wykonawca rozpoczyna prace budowlano-montażowe związane  budową kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Malinową w kierunku ul. Rakowskiej.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym.

W dniu 23.02.2021r. rozpoczęły się prace związane z budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Psarach, od Szkoły Podstawowej w kierunku Krzyżanowic. Ruch w tym miejscu kierowany jest sygnalizacją świetlną.

Wznowiono prace przewiertowe na ul. Polnej w rejonie szkoły oraz rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej metoda rozkopową na ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku ul. Malinowej.

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Obecnie prace sieciowe prowadzone są na ul. Rakowskiej - przygotowania do wylania kinet w komorach, oraz na ul. Polnej - odwadnianie komory dla poziomego przewiertu sterowanego. Zakończono odtwarzanie nawierzchni tłuczniowej łącznika ul. Parkowej z ul. Długą. Roboty odtworzeniowe są obecnie prowadzone na ul. Rakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Długą i na ul. Długiej.

W bieżącym tygodniu w miejscowości Psary kontynuowane były roboty z zakresu odbudowy nawierzchni tłuczniowej na łączniku ul. Parkowej z ul. Długą

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 312 82 27
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku