Slide background

Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice

Slide background

Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice

CEL PROJEKTU

Przedsięwzięcie jest priorytetowym zadaniem mającym na celu wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości Gminy Wisznia Mała współtworzących aglomerację Wrocław i wypełnienie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez wybudowanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
Services1
O projekcie
O projekcie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Services2
Aktualności
Aktualności

W dziale przedstawiamy aktualny stan zakresu zaawansowania prac podczas projektu.

Services3
Kontakt
Kontakt

Dane teleadresowe firmy. Masz pytania? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

wisznia_mala_10_05_2022_www.jpg

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

W ramach tego zadania wykonane zostaną: dwa równoległe rurociągi tłoczne ścieków o długości 2,5 km oraz magistrala wodociągowa o długości 2,1 km, łączące system wodno-ściekowy gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym miasta Wrocławia, 37 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic posesji w miejscowościach Psary, Szymanów i Krzyżanowice, 6 sieciowych przepompowni ścieków oraz główna przepompownia ścieków wraz ze stacją zlewną ścieków dowożonych.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu100%
Podpisanie umów na budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice100%
Działania informacyjno-promocyjne100%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, jako beneficjent Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, nr Projektu POIS.02.03.00-00-0216/16, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji Projektu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
a) wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b) skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej:
www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zg%C5%82aszanie

Informacja z zakresu przetwarzania danych osobowych (szczegółowe dane w poniższym linku):
Klauzula informacyjna w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

PARTNERZY PROJEKTU

Partnerzy wspomagający pracę przy zrealizowaniu projektu unijnego.

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 711 96 40
Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku